Tel. +372 661 2081
Tel. +372 5590 3685
vladparal at hot dot ee
vladparalkeskus at hot dot ee

Word ja Excel baaskoolitus

Koolituse eesmärkKoolitus on mõeldud neile kes soovivad osata kasutada programmi MS Word ja Excel.

Õppekeel: vene keel

Õppegrupi suurus: õppegrupi suurus on 4 kuni 8 õpilast

Lektor: Diana Brand- Kõrgharidus (MainorI Kõrgkool) - disaini eriala.

Victor Ustich - Kõrgharidus, Microsoft Authorized Technikal Education Center Soft-tronik Riga. Töökogemus koolitatavas valdkonnas 20 aastat.

Toimumise koht: koolitused toimuvad õppekeskuse ruumides Rävala pst 8 Tallinn

Õppe kogumaht: 70 akadeemilist tundi (35 ak.t. Word ja 35 ak.t. Excel)

Õppekava: 

Tekstitöötlus programmiga MS Word:
teksti sisestamise ja vormindamise üldpõhimõtted;
teksti kujundamine (lehekülje häälestus, lõigud, tähemärgi kujundamine, üla- ja alaindeksid, täheregistri muutmine);
keele valimine ja õigekirja kontroll;
loetelu koostamine;
tabeli loomine, ridade või veergude lisamine ja kustutamine, lihtsamad kujundamise võtted;
dokumendipõhjade loomine, kasutamine;
dokumendi liigendamine, sisukorra-, alamärkuste ja viidete kasutamine.
Tabelarvutus programmiga MS Excel:
töökeskkonna tutvustus;
töö lahtrite, ridade ja veergudega;
andmete sisestamine;
töövihiku lehed – kasutamine, lisamine, kustutamine, järjekorra muutmine, ümbernimetamine;
lahtrite omadused;
loendite kasutamine;
valemite ja funktsioonide kasutamine (põhilised statistilised-, aja- ja loogikafunktsioonid);
töö andmetega (sorteerimine, filtreerimine, risttabelid);
tabeli ja diagrammi viimine tekstiredaktorisse;
töö salvestamine.

Õpiväljundid: 
õpilane oskab kasutada programmide Word ja Excel põhioskusi.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus.