Tel. +372 661 2081
Tel. +372 5590 3685
vladparal at hot dot ee
vladparalkeskus at hot dot ee

Transpordilogistika

Koolituse eesmärk: Võimalus omandada vajalikud teadmised ja oskused transpordilogistika valdkonnas. Omanda teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks transpordilogistikas. Logistiku töö on seotud kaupade, informatsiooni ja inimeste liikumisega ja paiknemisega ning sellega tegevuste planeerimise, läbiviimise ning kontrolliga mingi kindla süsteemi piires ning lähtudes määratletud eesmärkidest.

 

Õppekeel: eesti ja vene keel

Õppegrupi suurus: õppegrupi suurus on kuni 8 õpilast

Lektorid: 

Eesti õppekeelega gruppides:

Maarja Papp – Kõrgharidus, töökogemus koolitatavas valdkonnas 6 aastat, Tallinna Tehnikakõrgkool- transport ja logistika, Kutsehariduskeskus – laomajandus

Vene õppekeelega gruppides:

Jelena Rodenkova kõrgharidus, töökogemus koolitatavas valdkonnas 20 aastat ;

Oleg Martõnov kõrgharidus, töökogemus koolitatavas valdkonnas 20 aastat .

Toimumise koht: koolitused toimuvad õppekeskuse ruumides Rävala pst 8 Tallinn

Õppe kogumaht: kursus kestab kokku 40 akadeemilist tundi, iseseisev töö kodutöö

Õppekava:  Õppekava on koostatud transpordilogistiku kutsestandardi EKR4 alusel.

 • Transpordilogistika alused
 • Vedude korraldamine ja organiseerimine
 • Veoteenuste seadus
 • Logistikatoimingute planeerimine ja korraldamine
 • Ekspedeerimine
 • Lepingusuhted
 • Tarnijate, klientide ja partneritega suhtlemine
 • Intelligentsed transpordisüsteemid
 • Incoterms 2010
 • Praktiline töö (dokumentide käsitlus)
 • Arvestus

Õpiväljundid: õpilane
 - tunneb tööd transpordilogistika valdkonnas,
 
 - tunneb dokumentide haldust

 -oskab korraldada inimeste, materjalide jms. teisaldamine ühest kohast teise.
- oskab kasutada oma kutseoskusi

 

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus.