Tel. +372 661 2081
Tel. +372 5590 3685
vladparal at hot dot ee
vladparalkeskus at hot dot ee

Ruumikujundaja (ruumide umberplaneerimine ja disain)

Koolituse eesmärk: Praktiline kursus neile, kes soovivad saada ruumikujundajaks kuid ei oma veel ettekujutust millest alustada ja milliseid teadmisi on selleks vaja. Kursus sobib ka loomingulistele inimestele kellel on kunstialane haridus kuid ei ole veel teadmisi interjööri projekteerimisest. Kursuse eesmärk on õppida looma interjööride isikupärane nägu, tundma stiili ja projekti  koostamist. Disaini idee rajaneb funktsionaalsuse ja ilu sümbioosil, mille tulem peaks pakkuma ka esteetilist naudingut. Ruumikujundus, graafiline disain, tootedisain ja aiakujundus on erinevad väliskeskkonna kujundamise viisid. Interjöörikujundus võib olla oma stiililt vägagi erinev – selles võivad olla väljendunud tellija või disaineri maitse eelistused, teadlik staatuse või imidžiloome, aga ka iseloom ja temperament. Disaineri ülesanne on luua interjöörile isikupärane nägu, oma stiil, koloriit. Disaineri töö on pidev uute lahenduste ja vormide otsimine, sealjuures on vaja tunda kasutatavaid materjale, mida kasutatakse oma projekti ellu viimisel. Interjööri kujundamise programm ei nõua eelnevat ettevalmistust. Programmi on lülitatud loengud, praktilised ülesanded, portfoolio koostamine. Õppetöö lõpuks peab õpilane oskama iseseisvalt koostada ruumide renoveerimise ja kujundamise projekte.

Õppekeel: vene keel

Õppegrupi suurus: õppegrupi suurus on  4 kuni 8 õpilast

Lektor: D.Brand- Kõrgharidus (MainorI Kõrgkool) - disaini eriala

Victor Ustich - Kõrgharidus, Microsoft Authorized Technikal Education Center Soft-tronik Riga. Töökogemus koolitatavas valdkonnas 20 aastat.

Toimumise koht: koolitused toimuvad õppekeskuse ruumides Rävala pst 8 Tallinn

Õppe kogumaht: kursus kestab kokku 120  akadeemilist tundi, sealhulgas 30 akadeemilist tundi arvutiprogramm 3DsMa, iseseisev töö  kodutöö

Õppekava: 

Praktiline kursus neile, kes soovivad saada ruumikujundajaks kuid ei oma veel ettekujutust millest alustada ja milliseid teadmisi on selleks vaja. Kursus sobib ka loomingulistele inimestele kellel on kunstialane haridus kuid ei ole veel teadmisi interjööri projekteerimisest.
Kursus koosneb 3 blokist ja kestab 120 akadeemilist tundi.
1 blokk – projekteerimise algtõed (45 ak.t.) – koosneb loengutest mille käigus saavad õpilased elementaarsed teadmised sellest kuidas projekteeritakse hooneid ja millised insenerisüsteemidest see koosneb. Paralleelselt loengutega toimuvad ka joonestamise tunnid. Õpitakse lugema interjööri kujundamiseks vajalikke jooniseid ja dokumentatsiooni.
• planeerimise lahendused
• hoonete ehitussüsteemid
• valgustus
• tähistused
• joonised, lõiked, vaated, plaanid
2 blokk – Interjööri projekteerimine (45 ak.t.) - koosneb loengutest kus õpilased saavad teadmisi kunstilisest sisekujundusest, disaini etappide ja koostamise kohta.
• tutvumine interjööri stiilidega
• presentatsioonid
• interjööri värviteooriad
• ergonoomika alused
• mööbli projekteerimise alused
• puuetega inimestele keskkonna projekteerimine
• õpilaste iseseisvad referaadid
• disainiprojekti arendamine õpetaja juhendamisel.
3 blokk – töö arvutiprogrammiga 3D MAX (30 ak.t.) - õpilased tutvuvad ja saavad teadmised 3D MAX arvutiprogrammi kasutamiseks.

Kursuse lõpus kaitsevad õpilased oma disainiprojekti lõputööd ja saavad tunnistuse!

Õpiväljundid: õpilane
- tunneb tööd ruumikujunduses, oskab ruumi kujundada ja planeerida
- oskab koostada projekte
- tunneb erinevaid siseviimistlusmaterjale ja oskab neid kasutada.
 

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus.

Ruumidisain tööd saab vaata siin >>